Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 2009-06-12


w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

Na podstawie art. 39 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Lgota Wielka:

1) Nr 35 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy Lgota Wielka funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
2) Nr 32 z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zakładowego regulaminu premiowania.

§ 3.1.Regulamin o którym mowa w § 1, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2009 r.
2. Regulamin należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej www.lgota.i-bip.pl oraz poprzez wyłożenie do wglądu w kadrach Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     WÓJT

                                                                                            Jerzy KotlewskiPliki do pobrania:
  Załącznik nr 1 - Regulamin
Rejestr zmian
Wprowadził Michał Waloch 2009-06-15 09:59:31
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2009-06-16 07:58:01
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1153