Wzory Dokumentów


Pliki do pobrania:
  wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.pdf

  UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

  wniosek na usuniecie drzew.pdf

  UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

  500+ Oświadczenie członka rodziny rozliczającego sie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

  500+ Oświadczenie o dochodach

  500+ Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

  500+ Wniosek

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Informacja o wyrobach zawierających AZBEST

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

  WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL

  WNIOSEK o przyznanie Karty Dużej Rodziny

  WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wniosek - Wyprawka szkolna 2016.pdf

  Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka działki/ek

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2015

  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

  wniosek o wydanie dowodu osobistego

  wniosek o zwrot podatku akcyzowego

  zasady wydawania dowodow osobistych
Rejestr zmian
Wprowadził Michał Waloch 2009-04-07 10:14:18
Ostatnia aktualizacja Karolina Jędrzejczyk 2017-02-22 11:20:30
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 10922