Wybory Samorządowe 2018


Dodatkowe informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl)

 

Wizualizacja wyborów dostepna jest pod adresem www.wybory2018.pkw.gov.pl


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY


PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA


UCHWAŁA nr 9 Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomsku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad współdziałania z obwodowymi komisjami wyborczymi oraz organami i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.


INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych o składach komisji


UCHWAŁY Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczacego


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Lgota Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lgocie Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Gminnwj Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 28 września 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Lgocie Wielkiej bez głosowania w okregu wyborczym nr 15


OBWIESZCZENIE Gminnwj Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 28 września 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Lgocie Wielkiej bez głosowania w okregu wyborczym nr 14


OBWIESZCZENIE Gminnwj Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 28 września 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Lgocie Wielkiej bez głosowania w okregu wyborczym nr 6


UCHWAŁA nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie przyznania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Radomszczańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Gminnwj Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lgocie Wielkiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 12 września 2018 r.
o składzie komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i kandydatów na Wójta Gminy Lgota Wielka


UCHWAŁA nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej, gwarantującego obsługę komisji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


UCHWAŁA nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


UCHWAŁA nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorzadu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r.


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lgocie Wielkiej


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Lgota wielka w dniach 14-21 września 2018 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 września 2018 r.
dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz losowań do komisji


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2018 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia  30 sierpnia 2018 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych


Zarządzenie Wójta Gminy Lgota Wielka nr 60/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia  21 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej


Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zmianay:  Dziennik Ustaw Rok 2018, pozycja 1434


Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  14  sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  14  sierpnia 2018 r.
w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja dotycząca Urzędnika Wyborczego w Gminie Lgota Wielka


OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Pliki do pobrania:
  Uchwała 9 PowKW.pdf

  Protokół Wójt.pdf

  Protokół RADA.pdf

  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2017-06-19 14:51:08
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-10-22 11:54:50
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 3810