Struktura urzedu


 

WÓJT GMINY                                                                                  

JERZY KOTLEWSKI

pokój 1
tel. 44 680 13 81, 44 680 15 33
fax  44 680 17 77
email: gmina@lgotawielka.pl

 


SEKRETARZ GMINY                                                           

ZOFIA BUJACZ

pokój 3
tel. 44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 12
fax  44 680 17 77
email: sekretarz@lgotawielka.pl
 


REFERAT FINANÓW I BUDŻETU                                                  

KIEROWNIK REFERATU - SKARBNIK GMINY (SKG.)

ANITA KACZMAREK

pokój 12
tel. 44 680 12 88,
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 14
fax  44 680 17 77
email: skarbnik@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw windykacji podatków i opłat oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej (RF.I.)

EWELINA KURZYK

pokój 7
tel. 44 680 12 88,
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 14
fax  44 680 17 77
email: ewelina.kurzyk@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw wynagrodzeń, rozliczeń finansowych i bhp (RF.II.)

EWA MARJAŃSKA

pokój 8
tel. 44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 16
fax  44 680 17 77
email: ewa.marjanska@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw księgowości jednostki (RF.III.)

KATARZYNA WINKLER

pokój 8
tel. 44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 16
fax  44 680 17 77
email: katarzyna.winkler@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw obsługi kasy (RF.IV.)

.............

pokój 11 - KASA
tel. 44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 17
fax  44 680 17 77
email:

 

 • Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatku i opłat (RF.V.)

MILENA CEGŁA

pokój 10
tel. 44 680 17 79
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 13
fax  44 680 17 77
email: milena.korczowska@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej (RF.VI.)

ALEKSANDRA STAWSKA-KOWACZYK

pokój 10
tel. 44 680 17 79
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 13
fax  44 680 17 77
email: aleksandra.stawska-kowaczyk@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw księgowości organu i podatku VAT  (RF.VII.)

ANNA NAGADUŚ

pokój 8
tel. 44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 16
fax  44 680 17 77
email: anna.nagadus@lgotawielka.pl

 


REFERAT  INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ                                       

 KIEROWNIK REFERATU (RIG.I.)

EDYTA GAJDA

pokój 4
tel. 44 680 13 25
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 42
fax  44 680 17 77
email: edyta.gajda@lgotawielka.pl
 

 • Stanowisko pracy do spraw ewidencji opłat komunalnych, rolnictwa i działalności gospodarczej (RIG.KR.)

JUSTYNA JĘDRZEJEK

pokój 4
tel. 44 680 13 25
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 15
fax  44 680 17 77
email: justyna.jedrzejek@lgotawielka.pl
 

 • Stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami (RIG.GO.)

SYLWIA KOWALCZYK

pokój 4
tel. 44 680 13 25
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 41
fax  44 680 17 77
email: sylwia.kowalczyk@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw budownictwa (RIG.BU.)

EDYTA CIEŚLIK

pokój 5
tel. 44 680 12 87
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 18
fax  44 680 12 87
email: edyta.cieslik@lgotawielka.pl

 

 

 • Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska (RIG.OSR.)

EK

pokój 7
tel. 44 680 12 87
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 18
fax  44 680 12 87
email: 

 

 • Stanowisko pracy do spraw inwestycji i remontów (RIG.IR.)

OLGA BUJACZ

pokój 5
tel. 44 680 12 87 
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 18
fax  44 680 12 87
email: olga.bujacz@lgotawielka.pl

 

 • Stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy (RIG.ZP.)

ŁK

pokój 5
tel. 44 680 12 87 
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 18
fax  44 680 12 87
email: 


REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH                                                                             

 KIEROWNIK REFERATU (OS.I.)

DOROTA ZIĘBA

pokój 6
tel. 44 680 15 29
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 19
fax  44 680 17 77
email: dorota.zieba@lgotawielka.pl

 • Stanowisko pracy do spraw księgowości, wynagrodzeń i kadr oświaty (OS.II.)

WIOLETA ZBIES

pokój 6
tel. 44 680 15 29
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 19
fax  44 680 17 77
email: wioleta.zbies@lgotawielka.pl

 • Stanowisko pracy do spraw księgowości, wynagrodzeń i kadr oświaty (OS.III.)

BARBARA KISIOŁEK

pokój 6
tel. 44 680 15 29
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 19
fax  44 680 17 77
email: barbara.kisiolek@lgotawielka.pl

 


URZĄD STANU CYWILNEGO                                                         

KIEROWNIK USC

IRENEUSZ MAKOSCH

pokój 14
tel. 44 680 15 43,
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 20
fax  44 680 17 77
email: ireneusz.makosch@lgotawielka.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

EDYTA KOTLEWSKA-LOTA

pokój 14
tel. 44 680 15 43,
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 20
fax  44 680 17 77
email:
edyta.kotlewska-lota@lgotawielka.pl
 


 • Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR.)

OLGA WARZOCHA

pokój 2
tel. 44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 10
fax  44 680 17 77
email: olga.warzocha@lgotawielka.pl
 

 

 • Informatyk (INF.)

MICHAŁ WALOCH

pokój 13
tel. 44 680 17 70
      44 680 13 81, 44 680 15 33  wew. 22
fax  44 680 17 77
email: michal.waloch@lgotawielka.pl

 

 •  

 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2007-03-06 20:21:10
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2021-07-30 14:22:45
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 27924