Regulaminy


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lgota Wielka


Regulaminu korzystania z kortów zlokalizowanych na terenie Gminy Lgota Wielka


Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Lgota Wielka


Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lgota Wielka

 


 

Regulamin Orgnizacyjny Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

  

Schemat Organizacyjny

wprowadzony Zarządzeniem nr 120.17.2016 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany
 Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 27 lipca 2017 r.
 Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30 października 2017 r.
 Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 8 grudnia 2017 r.
 Zarządzenie nr 6/2018  Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 8 czerwca 2018 r.
 Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 15 listopada 2019 r.


Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

 


Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej

Zmiany:
 Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 26 marca 2019 r.


Regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Lgota Wielka

Zmiany:
 Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 6 sierpnia 2018 r.
 Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 14 października 2019 r.


Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej

wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2009 Wójta Gminy Lgota Wielka  z dnia 25.02.2009 r.
 


Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanosisku urzędniczym 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 25/2009 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30.04.2009 r.


Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto

Zmiany:
 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 11 września 2019 r.


Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lgota Wielka

wprowadzony Uchwałą Nr XXVI/126/2005 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 22.04.2005 r.

Zmiany:
Uchwała Nr XLIII/273/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11.09.2014 r.

 


Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzedzie Gminy w Lgocie Wielkiej

wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2008 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 21.08.2008 r 

 


Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lgocie Wielkiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lgocie Wielkiej

wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2013 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 02.01.2013 r.

Zmiany:
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 12.03.2013 r.
Zarządzenie Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 11.02.2014 r.
Zarządzenie Nr 120.16.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 04.07.2014 r.
Zarządzenie Nr 120.3.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 03.03.2015 r.
Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 11 czerwcz 2018 r.


Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

wprowadzony Zarządzeniem Nr 35/2009 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 12.06.2009 r.


Zmiany
Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 16.12.2010 r.
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 18.09.2013 r
Zarządzenie Nr 120.19.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 04.12.2014 r.
Zarządzenie nr 120.23.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka 11 grudnia 2015 r.
Zarządzenie nr 120.13.2016 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 10 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 23 marca 2018 r.
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 2 lipca 2019 r.

 


 Regulamin przyznawania nagród pracownikom instytucji kultury zatrudnionym w świetlicach wiejskich i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lgocie Wielkiej

wprowadzony Zarządzeniem Nr  36/2005 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30.12.2005 r.


Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lgota Wielkawprowadzony Uchwałą Nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Lgocie WIelkiej z dnia 22.04.2009 r.

Zmiany:
Uchwała Nr XLIII/274/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11.09.2014 r.
Uchwała Nr XLIV/230/2017 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14.12.2017 r.
Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 02.09.2019 r.
 

 


Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lgota Wielkawprowadzony Uchwałą Nr XXVI/157/2008 Rady Gminy w Lgocie WIelkiej z dnia 29.12.2008 r.


 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2007-01-08 08:59:39
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2020-02-20 20:18:34
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 12231