Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2007


Dodatkowe informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl). 

Na stronie http://wybory2007.pkw.gov.pl/ dostępna jest całodobowa wizualizacja wyborów

 


 

PROTOKOŁY GŁOSOWANIA W OBWODACH

Nr 1 - Lgota Wielka:      SEJM     SENAT

Nr 2 - Wola Blakowa:    SEJM     SENAT

Nr 3 - Brudzice:              SEJM     SENAT


Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy Lgota Wielka
Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 03.10.2007 r.
Uchwała PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24.09.2007 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 

                                                                 Lgota Wielka, dnia 27 września 2007 r.

 
 
 
 
                                                                Pan, Pani
 
                                                                                a/a
                                                                ………………………………………….
 
                                                                ………………………………………….
 
 
 
                  Uprzejmie informuję, że został(a) Pan, Pani powołany(a)
na członka  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ………. w ………………….
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, ogłoszonych na dzień 21 października 2007 r.
                  W związku z powyższym zapraszam Pana, Panią na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 2 października 2007 r. o godz. 13,00  w sali posiedzeń naszego urzędu - obecność obowiązkowa.
 
Do wiadomości:
1. członkowie obwodowych komisji wyborczych
     z terenu gminy Lgota Wielka
 

 


 

  Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 


 

 Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 


 Uchwała PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17.09.2007 r.
 w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r


 
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
 

 

                                                      I N F O R M A C J A
                                             WÓJTA GMINY  LGOTA WIELKA

z dnia 14 września 2007 r.
 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) oraz uchwały Nr 7/98 Zarządu Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.  -  podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:
 

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
 
1
 
Sołectwa: Kolonia Lgota
                  Krzywanice
                  Lgota Wielka
                  Wiewiórów
                  Woźniki
Urząd Gminy
w Lgocie Wielkiej
ul. Radomszczańska 60
 
2
 
Sołectwa: Długie
                  Krępa
                  Wola Blakowa
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Woli Blakowej
Wola Blakowa 39
 
3
 
Sołectwa: Brudzice
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Brudzicach
ul. Radomszczańska 1*
 

* Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godzinach 600 - 2000

                                                                                                             WÓJT

                                                                                                     Jerzy Kotlewski 

 


                                                         OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 września 2007 r.
 
Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:
 
( wyciąg )
 
Okręg wyborczy Nr 10 do Sejmu i okręg wyborczy Nr 10 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa łódzkiego. W okręgu wyborczym Nr 10 do Sejmu wybieranych będzie 9 posłów, w okręgu wyborczym Nr 10 do Senatu wybieranych będzie 2 senatorów.
 
W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą  powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski
 
oraz miasta na prawach powiatu : Piotrków Trybunalski, Skierniewice.
 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a.
 
 
                                    Przewodniczący
                                         Państwowej Komisji Wyborczej
 
                                            (-)Ferdynand Rymarz
 
 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz.  
   1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766

 


 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 7 wrzesnia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 


 

Pliki do pobrania:
  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

  Obwód nr 1 - Lgota Wielka - Sejm

  Obwód nr 1 - Lgota Wielka - Senat

  Obwód nr 2 - Wola Blakowa - Sejm

  Obwód nr 2 - Wola Blakowa - Senat

  Obwód nr 3 - Brudzice - Sejm

  Obwód nr 3 - Brudzice - Senat
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2007-09-11 09:12:47
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2007-10-22 10:00:00
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 8175