Aktualności i Ogłoszenia


 Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIE NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA - ROK 2019"


OBWIESZCZENIE

o pozostawieniu bez rozpoznania sprawy z wniosku T-Mobile Polska S.A.
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ WPI_LGOTAWIEL_LGOTAWIELKA/88233.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.


INFORMACJA
nt. nielegalnego składowania odpadów na nieruchomościach do tego nieprzeznaczonych


KURENDA - OGŁOSZENIE
dotyczy zakazu spalania odpadów w domowych piecach


Informacja
o dofinansowaniu  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
projekt pn. „Szkolny Zielony Zakątek – przyrodniczej wiedzy dobry

 


Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi o nr 590, 487/3 oraz w działce  533/3 obręb Lgota Wielka


Informacja o zadaniach zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
 


OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczące przedsięwziecia: przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowosci Brudzice wraz z odwodnieniem


INFORMACJA

o dofinansowaniu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Lgota Wielka - rok 2016".


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu spostępowania dowodowego
dotyczące przedsięwziecia: przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowosci Brudzice wraz z odwodnieniem


OBWIESZCZENIE
dotyczące przedsięwziecia: przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowosci Brudzice wraz z odwodnieniem


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi
„OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LGOTA WIELKA”


INFORMACJA

o dofinansowaniu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia".


 Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIE NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA - ROK 2015"


OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka, gmina Lgota Wielka


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWANICE (KRP6 i KRP7) I WOLA BLAKOWA (WBP6 i WBP7) – GMINA LGOTA WIELKA"


OBWIESZCZENIE
 o wydaniu decyzji


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"Moja wymarzona ekopracownia  pn. „Środowisko a zdrowie człowieka” w Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Lgocie Wielkiej"


OBWIESZCZENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"
UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIE NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA"


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na: bdowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa, gmina Lgota Wielka


OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne
 


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I OCIEPLENIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYWANICACH.
DOBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWANICE - ZLEWNIA KRP2"


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"
1. DOBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUDZICE.
2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWANICE - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI KRP2
3. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI I MIEJSCOWOŚCI LGOTA WIELKA, UL. SZKOLNA.
4. ZAKUP POMP W PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI, GMINA LGOTA WIELKA  - 4 SZTUKI."


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodz
"
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWANICE - ZLEWNIA KRP2"


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi
"UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIE NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA"


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lgota Wielka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112304E na działkach o numerach ewidencyjnych 303/2, 245 obręb Długie oraz odcinka drogi dojazdowej do pól na działce o numerze ewidencyjnym 245, obręb Długie Gminy Lgota Wielka


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lgota Wielka

o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegajacego na: Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112304E na działkach o numerach ewidencyjnych 303/2, 245 obręb Długie oraz odcinka drogi dojazdowej do pól na działce o numerze ewidencyjnym 245, obręb Długie Gminy Lgota Wielka


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lgota Wielka

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112304E na działkach o numerach ewidencyjnych 303/2, 245 obręb Długie oraz odcinka drogi dojazdowej do pól na działce o numerze ewidencyjnym 245, obręb Długie Gminy Lgota Wielka


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi
"BUDOWA SIECJI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWANICE (KRP3, KRP5) I WOLA BLAKOWA (WBP5) ORAZ PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WIEWIÓRÓW - GMINA LGOTA WIELKA"

 


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 elektrowni wiatrowych o łacznej mocy zespołu
25 MW


 

 

Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi

„PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LGOTA WIELKA.”


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEĄ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI"

 


Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi
"DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI, GMINA LGOTA WIELKA" 
Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi

„WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W LGOCIE WIELKIEJ ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.”

Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi

„WYMIANA OKIEN W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH OKIENNYCH W BUDYNKACH MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W MIJSCOWOŚCIACH: WOŹNIKI, WOLA BLAKOWA, KRZYWANICE I OCIEPLENIE BUDYNKU KOMUNALNEGO W KRZYWANICACH ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.” 

 

 

 OBWIESZCZENIE
o wydaniu odmownej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na powstaniu "Punktu zbierania odpadów" zlokalizowanego na działce nr ewid. 233, 235, obręb Wola Blakowa, gmina Lgota Wielka


 

I

 

I

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia polegajacego na pzrzebudowie drogi powiatowej oznaczonej numerem 3947E na odcinku Kolonia Lgota - Krzywanice na długości 3035 mb 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zadaniu zrealizowanym z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Łodzi


OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsiewzięcia polegającego na budowie dziesięciu elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda i łącznej mocy 25MW.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej, relacji Krzywanice - Chorzenice"


 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 elektrowni wiatrowych o łacznej mocy zespołu 25 MW (pojedyncza turbina maksymalna moc 2,5 MW)
 OBWIESZCZENIE
o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na: realizację przedsiewzięcia polegającego na: budowie 10 elektrowni wiatrowych (turbiny tryb Nordex N 100) o łacznej mocy zespołu 25 MW


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na: realizację przedsięwzięcia polegjącego na: wydobyciu kruszywa naturalnego (piasku) metodą odkrywkową ze złoża „Wola Blakowa I” zlokalizowanego w miejscowości Wola Blakowa, gmina Lgota Wielka
POSTANOWIENIE
dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego/piasku/ „Wola Blakowa I” zlokalizowanego w miejscowości Wola BlakowaOBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 elektrowni wiatrowych (turbiny tryb Nordex N 100) o łacznej mocy zespołu 25 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego/piasku/ „Wola Blakowa I” zlokalizowanego w miejscowości Wola Blakowa

 

 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
z dnia 20.08.2009 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i Okręgowej Stacji Diagnostycznej w Woźnikach, gmina Lgota Wielka

 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i Okręgowej Stacji Diagnostycznej w Woźnikach, gmina Lgota WielkaOBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowę przepompowni ścieków w miejscowości Woźniki i Długie, gmina Lgota Wielka

 

Do pobrania:
Decyzja 


 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowę przepompowni ścieków w miejscowości Wola Blakowa, gmina Lgota Wielka

Do pobrania:
Decyzja 


 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowę przepompowni ścieków w miejscowości Krzywanice, gmina Lgota Wielka

Do pobrania:
Decyzja

 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA


o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw płynych i Okręgowej Stacji Diagnostycznej w Wożnikach"

Do pobrania:
Raport o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko

 


 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA


o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko "Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Lgota Wielka na lata 2008-2010"

Do pobrania:
Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Lgota Wielka na lata 2008-2010.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Lgota Wielka na lata 2008-2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Lgota Wielka, 25.09.2007r.

OGŁOSZENIE


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej informuje mieszkańców gminy Lgota Wielka, że zbiórką zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zajmują się Firmy:

1.


 

Pliki do pobrania:
  Informacja AZBEST za 2019.pdf

  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 14-10-15.pdf

  Informacja - Ekopracownia.pdf

  Obwieszczenie - Decyzja kanalizacja Krępa

  Informacja o zadania zrealizowanych ze środków WFOŚIGW w Łodzi.pdf

  Obwieszczenie WG 2015-06-25.pdf

  Informacja - KRZYWANICE (KRP6 i KRP7) I WOLA BLAKOWA (WBP6 i WBP7) .pdf

  Informacja o dofinansowaniu Moja wymarzona ekopracownia.doc

  Informacja - azbest 2015.pdf

  Informacja o planie gospodarki niskoemisyjnej.pdf

  Obwieszczenie - 060716 - przebudowa drogi dojazdowej do pól Brudzice.pdf

  rozbudowa kanalizacji.pdf

  Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania.

  14-08-22 obwieszczenie o wszczeciu postepowania.pdf

  Obwieszczenie 14-08-22.pdf

  Informacja - Wymiana okien WFOŚIGW.pdf

  14-02-04 obwieszczenie wszczęcie postępowania zbieranie odpadów.pdf

  Obwieszczenie 131004.pdf

  budowa kanalizacji w krzywanicach i Ujecie wody.jpg

  Informacja kanalizacja WFOŚiGW.pdf

  Informacja - Wymiana okien w ZSG WFOŚIGW.pdf

  11-01-07 obwieszczenie decyzja wiatraki.pdf

  091229 Obieszczenie wszczęcie TED

  Informacja Ekopracownia Brudzice

  Informacja WFOŚiGW - docieplenie bud komunalnego woźniki 2012-09-19.pdf

  Informacja WFOŚiGW - termomodernizacja ZSG 2012-10-15

  Informacja odpady

  Kurenda spalanie odpadów

  Obwieszczenie 22.08.2016.pdf

  Obwieszczenie dotyczące T-Mobile

  POSTANOWIENIE - WOLA BLAKOWA KOPALNIA

  Program azbest

  informacja dofinansowanie azbest

  obwieszczenie -wiatraki
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2007-09-25 11:17:41
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2020-02-07 10:10:57
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 11933