Wybory do Izby Rolniczej 2011


Lgota Wielka, dn. 11.02.2011 r.


OGŁOSZENIE

Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – 3 kwietnia 2011 r.


Wójt Gminy Lgota Wielka informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. wyznaczyła termin wyborów do izb rolniczych na dzień 3 kwietnia 2011 r. ( niedziela).

Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Łódzkiej Izby Rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha ( okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha ( okręg dwu mandatowy) wybiera się dwóch członków. W Gminie Lgota Wielka wybierani są dwaj członkowie do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatu i delegata do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można pobrać w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej pok.5, lub ze strony internetowej www.lgota.i-bip.pl w zakładce Wybory do Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 14.03.2011 r. do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy w pok. nr 5.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej w dniu 18.03.2011 r. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

                                                                                                         WÓJT 

                                                                                                  Jerzy Kotlewski

Pliki do pobrania:
  Lista osób popierających

  Oświadczenie

  TERMINARZ

  Uchwala 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych

  Zgłoszenie Kandydata
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2011-02-11 10:48:35
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2011-02-11 10:52:11
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 5112