BUDŻET 2011


Pliki do pobrania:
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - I kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - II kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - II kw. - korekta

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - III kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - III kw. - korekta

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw. - korekta

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw. - korekta 2

  Opinia RIO w Łodzi dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za I półrocze 2011 r.

  Opinia RIO w Łodzi dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lgota WIelka

  Opinia RIO w Łodzi dot. projektu budżetu Gminy Lgota Wielka na 2011 rok

  Opinia RIO w Łodzi dot. projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lgota Wielka

  Opinia RIO w Łodzi dot. sprawozdania Wójta Gminy Lgota Wielka z wykonania budżetu za 2011 rok

  Opinia RIO w Łodzi dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lgocie Wielkiej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lgota Wielka

  Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2011-07-29 10:35:43
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2012-11-28 09:00:10
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 3784