BUDŻET 2014


 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Lgota wielka na dzień 31.12.2014 r.


Budżet Gminy Lgota Wielka na rok 2014

 zmiany:
Zarządzenie Nr 0050.1.2.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 15.01.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.4.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 23.01.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.5.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 28.01.2014 r.
Uchwała Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14.02.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.7.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 24.02.2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 07.03.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.11.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 28.03.2014 r.
Uchwała Nr XLI/259/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 16.04.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.17.1.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 29.04.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.20.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 16.05.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.22.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30.05.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.23.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 16.06.2014 r.
Uchwała Nr XLII/267/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27.06.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.25.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30.06.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.27.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 15.07.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.32.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 31.07.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.38.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 22.08.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.40.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 29.08.2014r.
Uchwała Nr XLIII/270/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11.09.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.43.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 19.09.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.47.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30.09.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.52.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 08.10.2014 r.

Uchwała Nr XLIV/278/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 09.10.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.54.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 13.10.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.55.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 24.10.2014 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.56.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 28.10.2014 r.
Uchwała Nr XLV/279/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30.10.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.58.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 03.11.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.60.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 19.11.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.62.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 27.11.2014 r.
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 05.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.65.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 08.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.68.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 15.12.2014 r.
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 18.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.71.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 19.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.72.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 23.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.74.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 31.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.75.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 31.12.2014 r.
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lgota Wielka

 zmiany:
Uchwała Nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14.02.2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 07.03.2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 07.03.2014 r.
Uchwała Nr XLI/260/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 16.04.2014 r.
Uchwała Nr XLII/268/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27.06.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.28.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 15.07.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.33.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 31.07.2014 r.
Uchwała Nr XLIII/271/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11.09.2014 r.
Uchwała Nr XLV/280/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30.10.2014 r.
Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 05.12.2014 r.
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 18.12.2014 r.
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29.12.2014 r.


 


Projekty Budżetu i WPF Gminy Lgota Wielka na rok 2014

Zmiany projektów:

Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 06.12.2013 r.
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 06.12.2013 r.
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 20.12.2013 r.

 

Pliki do pobrania:
  Informacja o stanie mienia Gminy Lgota wielka na dzień 31.12.2014 r.pdf

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - I kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - I kw. - korekta.pdf

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - II kw

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - II kw - korekta

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - III kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw.

  Opina RIO w Łodzi w sprawie projektu uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Lgota Wielka

  Opinia RIO w Łodzi dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lgota Wielka

  Opinia RIO w Łodzi dotycząca projektu budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2014

  Projekt Budżetu i WPF Gminy Lgota Wielka na rok 2014

  Uchwła RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2013-11-15 15:17:54
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2017-01-30 13:00:35
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 3848