Wzory Dokumentów


Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów. Wzór taki po pobraniu i wydrukowaniu można wykorzystać do załatwienia danej sprawy w urzędzie.

 

WZORY DOTYCZĄCE PODATKÓW ZNAJDUJĄ SIE W ZAKŁADCE: PODATKI I OPŁATY

 


Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zasady wydawania dowodów osobistych


ZGŁOSZENIE

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków


 

WNIOSEK O ZAINWENTARYZOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi


WYCINKA DRZEW

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (dotyczy przedsiębiorców)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW (dotyczy osób fizycznych)

 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Do pobrania: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

                         Oświadczenie


Działalność Gospodarcza

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji działalności gospdarczej CEIDGWniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 
Stypendia

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
W
zór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego


W
niosek - Wyprawka Szkolna 2016


Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Pliki do pobrania:
  UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

  UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.

  Informacja o wyrobach zawierających AZBEST

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

  WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

  WNIOSEK O ZAINWENTARYZOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL SOCJALNY

  WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wniosek - Wyprawka szkolna 2016.pdf

  Wniosek na usuniecie drzew (dotyczy przedsiębiorców).pdf

  Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest 2020

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka działki/ek

  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego okres pracy w gospodarstwie rolnym

  Wniosek zasiłek szkolny 2019

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2020

  ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW (dotyczy osób fizycznych)

  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

  zasady wydawania dowodow osobistych
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2009-04-07 10:14:18
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2020-09-02 10:22:33
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 15427