Wzory Dokumentów


Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów. Wzór taki po pobraniu i wydrukowaniu można wykorzystać do załatwienia danej sprawy w urzędzie.

 

NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW

 


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 


WZORY DOTYCZĄCE PODATKÓW ZNAJDUJĄ SIE W ZAKŁADCE: PODATKI I OPŁATY

 


Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zasady wydawania dowodów osobistych


ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA  BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ


 

WNIOSEK O ZAINWENTARYZOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi


WYCINKA DRZEW

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (dotyczy przedsiębiorców)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW (dotyczy osób fizycznych)

 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Do pobrania: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

                         Oświadczenie


Działalność Gospodarcza

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji działalności gospdarczej CEIDGWniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 
Stypendia

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
W
zór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego


W
niosek - Wyprawka Szkolna 2016


Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Pliki do pobrania:
  UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

  UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

  Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest 2021.pdf

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od 05.2021).pdf

  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

  INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 2021

  Informacja o wyrobach zawierających AZBEST

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

  WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

  WNIOSEK O ZAINWENTARYZOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL SOCJALNY

  WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  Wniosek - Wyprawka szkolna 2016.pdf

  Wniosek na usuniecie drzew (dotyczy przedsiębiorców).pdf

  Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest 2020

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka działki/ek

  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego okres pracy w gospodarstwie rolnym

  Wniosek zasiłek szkolny 2021

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2021

  ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW (dotyczy osób fizycznych)

  ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

  zasady wydawania dowodow osobistych
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2009-04-07 10:14:18
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2021-09-17 11:58:22
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 16944