BUDŻET 2015


Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

Informacja o stanie mienia Gminy Lgota wielka na dzień 31.12.2015 r.


Budżet Gminy Lgota Wielka na rok 2015

zmiany:
Zarządzenie Nr 0050.1.2.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 09.01.2015 r.
Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30.01.2015 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.4.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 12.01.2015 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.6.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 16.01.2015 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.8.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 29.01.2015 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.10.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 19.02.2015 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.12.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 26.02.2015 r.
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 05.03.2015 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.22.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 26.03.2015 r.
Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28.04.2015 r.
Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 02.06.2015 r.
Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29.06.2015 r.
Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 20.07.2015 r.
Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 20.07.2015 r.
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 20.07.2015 r.
Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 20.07.2015 r.
Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 24.08.2015 r.
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lgota Wielka

zmiany:
Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 05.03.2015 r.
Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28.04.2015 r
Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 02.06.2015 r.
Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29.06.2015 r.
Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 20.07.2015 r.
Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 24.08.2015 r.
 


Projekt budżetu Gminy Lgota Wielka na 2015 rok

zmiany:
Zarządzenie Nr 0050.1.66.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 10.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.69.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 18.12.2014 r.

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka
zmiany:
Zarządzenie Nr 0050.1.67.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 10.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.70.2014 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 18.12.2014 r.
 

Pliki do pobrania:
  Uchwła RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.

  Informacja o stanie mienia Gminy Lgota wielka na dzień 31.12.2015 r.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - I kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - I kw. - korekta

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - II kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - II kw. - korekta

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - III kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - III kw. - korekta

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw.

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw. - korekta 1

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw. - korekta 2

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - IV kw. - korekta 3

  Opinia RIO w Łodzi dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lgota Wielka

  Opinia RIO w Łodzi dotycząca projektu budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2015

  Opinia RIO w Łodzi dotycząca projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lgota Wielka
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2015-03-17 12:36:22
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2017-01-30 13:02:36
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2711