Informacje nieudostępnione


                Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) informujemy, że:

               Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu następuje poprzez:
  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej
Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku informacji, której udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów gminy.

 

Pliki do pobrania:
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2007-03-21 12:10:24
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2008-10-08 11:33:26
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 10841