Projekt


Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej w Gminie Lgota Wielka 

Projekt pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej w Gminie Lgota Wielka, 
Nr RPLD.04.02.02-10-0071/16

 

 

W dniu 15 września 2016 r. Gmina Lgota Wielka  podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wyniesie 441 359,92 zł. Całkowita wartość Projektu   wynosi  1047 802,32 zł.

Projekt obejmuje głęboką termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej (budynek szkoły i mieszkania komunalne, które stanowią koszt niekwalifikowalny). W ramach realizacji Projektu zostaną przeprowadzone: modernizacja systemu grzewczego i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana okna i drzwi zewnętrznych, ocieplenie: stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali oraz łącznika, poddasza, ścian zewnętrznych i termomodernizacja mieszkań komunalnych.

Realizacja Projektu poprawi efektywność energetyczną, estetykę budynku, ale przede wszystkim zmniejszy zapotrzebowanie na energię, obniży zużycie paliw, ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza i emisję gazów , poprawi jakość życia mieszkańców, jakość korzystania ze szkoły oraz wzrośnie jakość korzystania ze szkoły.


        W dniu 20 września 2017 r. Gmina Lgota Wielka  podpisała aneks do  umowy  zawartej w dniu 15 września 2016 r. z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej w Gminie Lgota Wielka.

            Zmiana dotyczy wysokości zakresu finansowego projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Dofinansowanie określone Aneksem Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0071/16-01 wyniesie 312 455,35 zł. Całkowita wartość Projektu   wynosi  743 101,93 zł.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego0Pliki do pobrania:
  Szkoła przed termomodernizacją 1

  Szkoła przed termomodernizacją 2

  Szkoła przed termomodernizacją 3

  Szkoła przed termomodernizacją 4

  Szkoła przed termomodernizacją 5

  Szkoła przed termomodernizacją 7

  Szkoła przed termomodernizacją 8

  Szkoła przed termomodernizacją 9

  Szkoła po termomodernizacji 1

  Szkoła po termomodernizacji 2

  Szkoła po termomodernizacji 3

  Szkoła po termomodernizacji 4

  Szkoła po termomodernizacji 5

  Szkoła po termomodernizacji 6
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2016-11-15 14:49:37
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-02-08 12:55:26
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1844