Projekt


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka 

 

 

Projekt pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka”,
Nr  RPLD.05.03.02-10-0002/16

 

 

              W dniu 22 grudnia 2016 r. Gmina Lgota Wielka  podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wyniesie 5 315 420,41  zł. Całkowita wartość Projektu   wynosi  10 257 587,19  zł.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków do 554,0 m3/dobę, RLM (rzeczywista liczba mieszkańców) oczyszczalni do 5 283. W ramach realizacji Projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont istniejącego budynku socjalnego, modernizacja i przebudowa istniejącej stacji transformatorowej, wykonanie nowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, nowego wjazdu na teren oczyszczalni, dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacji do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni oraz wyposażenie oczyszczalni w punkt zlewny, przystosowany do odbioru ścieków z szamb.

Projektu bezpośrednio przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom gminy możliwości korzystania z oczyszczalni ścieków , jak również pośrednio doprowadzi do likwidacji szamb i osadników.0Pliki do pobrania:
  Oczyszczalnia przed inwestycją 1.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 7.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 8.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 9.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 1.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 2.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 3.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 4.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 5.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 6.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 7.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 8.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 9.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 11.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 12.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 6.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 5.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 2.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 3.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 4.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 5.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 6.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 7.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 8.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 9.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 10.jpg

  Oczyszczalnia przed inwestycją 11.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 1.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 2.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 3.jpg

  Oczyszczalnia w trakcie realizacji inwestycji 4.jpg

  Oczyszczalnia po inwestycji 13.jpg
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2017-01-23 15:11:56
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2019-11-20 13:37:21
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 3186