Petycje załatwione w 2016 r.


Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej w 2016 roku

 

W 2016 roku do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej złożono 8 petycji, jedną z nich pozostawiono bez rozpoznania – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach.

Przedmiotem petycji były:

1) postulaty dotyczące programów optymalizacji oprogramowania –odpowiedzi udzielono w dniu 23.03.2016 r.;

2)  postulaty rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej – petycja pozostawiona bez rozpoznania;

3) postulaty dotyczące biblioteczki samorządowca – odpowiedzi udzielono w dniu 19.04.2016 r.;

4) postulaty dotyczące efektywności energetycznej – odpowiedzi udzielono w dniu 12.05.2016 r.;

5) postulaty dotyczące III Edycji Konkursu „Wzorowa Łazienka” – Domestos odnawia szkolne toalety – odpowiedzi udzielono w dniu 31.10.2016 r.;

6) postulaty dotyczące efektywności energetycznej – odpowiedzi udzielono w dniu 04.10.2016 r.;

7) postulaty dotyczące standardów otwartości danych – odpowiedzi udzielono w dniu 04.11.2016 r.;

8) postulaty dotyczące poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” – odpowiedzi udzielono w dniu 04.11.12016 r.

 

W 2017 r. – 15 stycznia -  udzielono również odpowiedzi na petycję, która wpłynęła do Urzędu 09.11.2015 r.  Dotyczyła ona Konkursu „Wzorowa Łazienka”.

 

 

Lgota Wielka, 23 lutego 2017 r.

Informacje sporządziła: Zofia Bujacz

 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2017-02-23 12:30:27
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2017-02-23 12:30:27
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2047