Zadanie


„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.Gmina Lgota Wielka zrealizowała zadanie „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” - OSP w Krzywanicach – lekki zestaw narzędzi hydraulicznych, na podstawie umowy nr 102/OI.II/2018 z dnia 10.08.2018 r. zawartej z Województwem Łódzkim.

 

W ramach realizacji powyższego zadania został zakupiony rozpieracz ramieniowy SP 49 do agregatu hydraulicznego V50 ECO.

Na realizację powyższego zadania, Województwo Łódzkie przekazało Gminie Lgota Wielka środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 19 434,00 zł. Kwota 1 434,00 zł zostanie sfinansowana z pozostałych źródeł tj. ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krzywanice.0


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2018-10-10 13:15:28
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-11-09 13:31:35
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 735