Obwieszczenia w trybie art. 49 KPA


OBWIESZCZENIE (2018-07-20 14:50:39)

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego polegającego na budowie urządzeń wodnych - budowa przepustów .Obwieszczenie (2018-06-26 15:02:36)

w sprawie wydania decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji w miejscowości WiewiórówObwieszczenie (2018-05-15 09:29:48)

o pozostawieniu bez rozpatrzenia sprawy z wniosku T-Mobile Polska S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ WPI_LGOTAWIEL_LGOTAWIELKA/88233Obwieszczenie (2018-04-23 10:30:44)
o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ WPI_LGOTAWIEL_LGOTAWIELKA/88233