Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019


 

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r., dostępne i aktualizowane są na stronie:  http://kbw.gov.pl/855_Informacje_ogolne

oraz w serwisie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

 

Protokoły ObKW z wyborów do Sejmu RP

Protokoły ObKW z wyborów do Senatu RP


INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych o składach komisji


UCHWAŁY Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczacego


Postanowienie Nr 376/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskimz dnia25 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień
13 października 2019 r.


Postanowienie Nr 360/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
.


Uchwała Nr 17/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na senatora
.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 września 2019 r.
o losowaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 10 września 2019 r.
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na dzień 13 października 2019 roku.


KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 26sierpnia 2019 r.


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r.
o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13.08.2019 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskieji do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie
j

Pliki do pobrania:
  INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych o składach komisji

  Protokoły ObKW z wyborów do Sejmu RP

  Protokoły ObKW z wyborów do Senatu RP

  UCHWAŁY Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczacego

  WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

  WZÓR - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - komitet

  WZÓR - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborca

  Wzór zgloszenia - glosowanie korespondencyjne
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2019-08-16 12:53:28
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2019-10-14 01:36:47
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1011