Rejestr Danych Kontaktowych


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
 

Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej - pokój nr 14 USC


Uwagi: Wniosek można złożyć w urzędzie gminy , który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy, kto spełnia poniższe warunki:
 

  • ma nadany numer PESEL,
  • jest osobą pełnoletnią.

 

Uwagi:

  • złożenie wniosku następuje osobiście,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
    Do logowania się za pośrednictwem e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.


Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych , tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane maja być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast (nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019
poz. 2294)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych , bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,
  • dowód osobisty lub paszport.
  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

 

Pliki do pobrania:
  Wzór Wniosku
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2019-12-31 11:26:53
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2019-12-31 11:27:51
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1211