Petycje zalatwione w 2019 r.


Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej w 2019 roku.

 

W 2019 roku do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej złożono 9  petycji.

Przedmiotem petycji były:

- postulat przystąpienia Gminy do konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”,

- postulat przesłania do lokalnych mikroprzedsiębiorców linku do portalu Mikroporady.pl,

- postulat modernizacji parku maszynowego w trosce o czyste powietrze,

- postulat przeprowadzenia postępowań  w zakresie usług telekomunikacyjnych w celu zmniejszenia kosztów tych usług,

- postulat w sprawie planowanych łączeń klas  w roku 2019/2020 w PSP w Woli Blakowej,

- postulat  dotyczący możliwości korzystania w Urzędzie z kart płatniczych,

- postulat opracowania programu dla szkół, który służyłby przeciwdziałaniu patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających,

- postulat w sprawie pełnego zabezpieczenia w Urzędzie potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku rozpatrzono 8 petycji  Nie rozpatrzono we wskazanym terminie petycji, zawierającej postulat opracowania programu dla szkół, który służyłby przeciwdziałaniu patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych petycji złożonych do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej znajdują się na stronie BIP Gminy Lgota Wielka w zakładce „Petycje”.

 

Lgota Wielka,  10.06. 2020 r.

Informację sporządziła: Zofia Bujacz

 

 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2020-06-10 13:02:47
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2020-06-10 13:03:45
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 432