Patronat Wójta


Ogólne zasady przyznawania patronatów przez Wójta Gminy Lgota Wielka
 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.21.2015 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 26.03.2015 r.

 

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu.
Stanowisko odmowne nie wymaga uzasadnienia.

Udzielenie patronatu nie zwalnia wnioskodawcy z jakichkolwiek obowiązków organizatora, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa.

Patronatem nie będą objęte imprezy o charakterze politycznym lub komercyjnym.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat, jest zobowiązany do:
  - dostarczenia dla Wójta zaproszenia na tę imprezę;
  - zamieszczenia informacji o patronacie we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tej imprezy;
  - przesłania informacji o  imprezie oraz planowanym jej przebiegu,  na adres          lgota@i-bip.pl, minimum na 7 dni przed jej rozpoczęciem,
  - przesłania sprawozdania z przebiegu imprezy wraz z dokumentacja fotograficzną, w terminie maksymalnie 7 dni po jej zakończeniu.
 Uroczystości objęte patronatem
Wójta Gminy Lgota Wielka


Rok 2016

30-lecie Zespołu Ludowego "KAROLINA" 


Rok 2018
I Gminny Konkurs Wiedzy "Jan Paweł II papież z Polski"

Pliki do pobrania:
  Wniosek
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2015-03-31 10:00:57
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-10-11 10:51:06
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 5600