KOMUNIKAT


dot. X Sesja Rady Gminy w Lgocie WielkiejLgota Wielka, 19 czerwca 2019 r.

K O M U N I K A T

 

Zawiadamia się, że X Sesja Rady Gminy w Lgocie Wielkiej odbędzie się w dniu  26 czerwca 2019 r. (środa)  o godz. 9.00  w sali posiedzeń  Urzędu  Gminy

z następującym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Oświadczenie Przewodniczącego obrad dotyczące prawomocności obrad-stwierdzenie quorum.
3. Stwierdzenie Przewodniczącego obrad o prawidłowości zwołania sesji.
4. Informacja Przewodniczącego obrad o sporządzonych protokołach z poprzednich sesji.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
8. Debata nad Raportem o stanie Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lgota Wielka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lgota Wielka za rok 2018.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lgota Wielka na rok 2019.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka na lata 2019 – 2031.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lgota Wielka.
15. Bieżące sprawy Gminy.

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                w Lgocie Wielkiej

                                                                                                                    Jarosław Bujacz

 0


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2019-06-21 15:05:20
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2019-08-08 12:21:07
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 492