>>>>>>>>


Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w RadomskuDepartament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystąpił do realizacji zadania pn. Stworzenie systemu doradztwa i komunikacji dla przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych.

Działanie jest częścią projektu skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP współfinansowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Powiat Radomszczańkii został objęty obszarem wsparcia poprzez Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w Radomsku.

W ramach CIB w Radomsku funkcjonować będzie dwóch Doradców Biznesu - Agnieszka Zaremba oraz Ewa Łapaj, które będą odpowiedzialne za inicjowane i realizację działań wspierających biznes (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji).

 Do ww. zadań zaliczać się będzie:

·        Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami;

·        Analiza potrzeb przedsiębiorstw, w tym określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie współpracy w obszarze innowacji i internacjonalizacji;

·        Przekazywanie informacjo o ofercie IOB, jednostek B+R, JST, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w regionie i inne;

·        Pozyskiwanie partnerów do współpracy w zakresie innowacji i internacjonalizacji;

·        Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (kontaktowanie ze sobą osób i instytucji zajmujących się podobnymi, komplementarnymi procesami innowacyjnymi);

·        Organizacja spotkań/warsztatów animujących współpracę, towarzyszących innym wydarzeniom  biznesowym;

 

Mając na uwadze powyższe informacje, poniżej przedstawiamy zakres informacji, jakie mogą Państwo uzyskać od Doradców Biznesu:

1.      Informacje dotyczące programów, konkursów i innych źródeł finansowania dla przedsiębiorców

2.      Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie

3.      Informacje o istniejących klastrach i innych powiązaniach kooperacyjnych

4.      Informacje o ofercie instytucji otoczenia biznesu

5.      Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje

6.      Informacje odnośnie targów, kongresów, misji, wydarzeń zarówno w Polsce, jak i zagranicą

7.      Lista expertów, naukowców w zakresie specjalizacji regionalnych

8.      Udostępnianie linków, materiałów, podręczników eksperckich

9.      Zintegrowanie bazy wiedzy z Łódzką Platformą Transferu Wiedzy

10.  Informacje o startupach

11.  WUP- informacje odnośnie szkolnictwa zawodowego, pracowników, staży

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Dane kontaktowe:

Agnieszka Zaremba, tel.: 502-039-183

Ewa Łapaj, tel.: 533-313-2060Pliki do pobrania:
  Plakat CIB Radomsko
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2017-02-23 10:48:51
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2017-02-23 10:53:19
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2093