Projekt


„ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW”Gmina Lgota Wielka współpracuje z Łódzką Federacją Sportu z/s w Łodzi przy realizacji Projektu „ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW”.

Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach projektu organizowane i prowadzone są systematyczne zajęcia rekreacyjno – sportowe dla grupy osób w wieku sześćdziesięciu i więcej lat życia. Projekt umożliwia aktywizację ruchową, która wpływa na polepszenie samopoczucia oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć.

Mieszkańcy Gminy Lgota Wielka uczestniczyli w 2017 r. w tym Projekcie w liczbie 19 osób. Zajęcia prowadzone były przez Panią Aldonę Stolarczyk – Kluska na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej. Do realizację Projektu nieodpłatnie udostępniona została sala gimnastyczna. Seniorzy korzystali dwukrotnie ze spotkań seniorów województwa łódzkiego na „wyjazdach”, organizowanych przez Łódzką Federacją Sportu w Łodzi. W ramach działań w Projekcie został zakupiony drobny sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć.

Projekt jest całkowicie bezpłatny.

Od miesiąca września 2018 r. do czerwca 2019 r. rusza kolejna edycja Projektu „ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW”. Jest to kontynuacja rozpoczętego wcześniej Projektu. Przyjmowane są zgłoszenia osób chętnych - Dorota Zięba 44/680-15-29.

 

 

 

 0


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2018-10-10 12:52:23
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-10-10 13:10:31
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 702