INFORMACJA


Konsultacje społeczne dotyczące: Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Lgota Wielka 

Informujemy, że spotkania online odbędą się w dwóch terminach za pomocą platformy Facebook, na której znajdą się materiały dotyczące opracowanej Strategii Rozwoju Elektromobilności:

TERMIN 1

dn. 26.06.2020r. w godz. 10:00 do 12:00

 

TERMIN 2

dn. 30.06.2020r. w godz. 18:00 do 20:00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY DO REJESTRACJI NA SPOTKANIA REJESTRACJA.

 

Każde spotkanie będzie transmisją na żywo na portalu  na Facebook – strona Elektromobilność  - spotkania online.

Każde spotkanie składać się będzie z dwóch części:

  1. Prezentacja dotycząca elektromobilności oraz przygotowywanego dokumentu strategii rozwoju elektromobilności;
  2. Dyskusja na żywo

 

INSTRUKCJA:

Aby wejść na transmisję na żywo należy za pomocą portalu Facebook dołączyć do wydarzenia na żywo o określonej dacie i godzinie. DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

 

Aby wejść na materiały dotyczące warsztatów należy kliknąć w poniższy link.


 


Elektromobilność w Gminie Lgota Wielka – Wójt Jerzy Kotlewski zaprasza mieszkańców na konsultacje

Lgota Wielka przystąpiła do opracowania strategii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy. Do 13 lipca potrwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy na temat projektu strategii – każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie, opisać potrzeby, a także poznać temat elektromobilności. Gmina zaprasza na spotkania online, na których zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące elektromobilności. Mieszkańcy będą także mogli uzupełnić ANKIETĘ, zgłaszać swoje uwagi  i sugestie. Szczegółowy termin i program spotkań można znaleźć na stronie internetowej Gminy, pod adresem: https://lgota.i-bip.pl/

Zarejestruj się na spotkanie online REJESTRACJA.

Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności sfinansowane zostanie w całości ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu Gepard II.

Po co elektromobilność?

Głównym celem promowania i rozwoju elektromobilności jest poprawa jakości powietrza oraz pogłębienie świadomości mieszkańców na temat konsekwencji obecnych nawyków transportowych. Elektromobilność wpływać ma pozytywnie na codzienną jakość życia oraz atrakcyjność turystyczną Gminy.

Elektryfikacja w transporcie stanowi istotny cel zrównoważonego rozwoju w Europie. Również w Polsce pojazdy elektryczne stają się codziennością, co stawia przed społecznością lokalną szereg wyzwań - szczególnie widać to na ulicach większych miast, gdzie hulajnogi lub skutery elektryczne zobaczyć można na prawie każdej ulicy.

Z tego powodu do polskiego prawa wprowadzona została 11 stycznia 2018 roku ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe regulacje mają na celu stymulowanie zrównoważonego rozwoju w transporcie nisko- i zeroemisyjnym oraz zastosowanie paliw ekologicznych w ramach polityki wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Wedle przepisów ustawy to właśnie samorządy mają stać się podmiotami wiodącymi przy analizowaniu, popularyzacji i wdrażaniu transportu ekologicznego. Wobec tego Gmina Lgota Wielka przystąpiła do realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności.

Czym jest Strategia Rozwoju Elektromobilności?

Strategia rozwoju elektromobilności w Gminie Lgota Wielka przedstawiać będzie m.in. pozytywne aspekty związane z rozwojem elektromobilności w wybranych obszarach. Strategia wskaże jakie możliwości niesie ze sobą technologia i kultura transportu zasilanego energią elektryczną oraz jakie są szanse i wyzwania dla mieszkańców i dla Gminy w związku realizacją strategii.

- Przewidujemy zarówno rozwiązania infrastrukturalne, jak i rozwiązania miękkie, które usprawnią sposób przemieszczania się mieszkańców naszej Gminy, spowodują zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych i zmianę korzystania z różnych środków transportu - mówi Wójt Jerzy Kotlewski.

- Naszym celem jest edukacja w zakresie elektromobilności, chcielibyśmy aby każdy mieszkaniec naszej Gminy mógł dowiedzieć się czym są odnawialne źródła energii, pojazdy elektryczne, jakie są ich możliwości. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców i aktywne uczestnictwo w przewidzianych spotkaniach online.

 

Do czego potrzebna jest strategia rozwoju elektromobilności?

 Gmina Lgota Wielka pozyskała 100% środków na pokrycie kosztów przygotowania strategii z konkursu Gepard II finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Te działania to także przygotowanie pod kolejne projekty, których efekty w sposób wymierny będą mogli zaobserwować mieszkańcy naszej Gminy. Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności pozwoli na uczestnictwo Gminy w przygotowywanych programach na dofinansowanie zgodnie z treścią strategii. Dlatego tak ważny jest udział mieszkańców na tym etapie. W przyszłości wnioski i sugestie mieszkańców zawarte w strategii wyznaczą kierunki działań jakie podejmie Nasza Gmina w celu pozyskania środków na realizację założeń strategii. Może to być na przykład budowa infrastruktury do ładowania lub zakup autobusu elektrycznego – sfinansowanego ze środków zewnętrznych. A wypełnienie ANKIETY zajmie około 10 minut. Wszelkie sugestie i uwagi są mile widziane.

Możliwe zadania Gminy w zakresie realizacji strategii elektromobilności to:

  • lokalizacja infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi,
  • zakup pojazdu elektrycznego do przewozu dzieci do szkół,
  • zakup pojazdu elektrycznego do przewozu osób (bus),
  • instalacja modułów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
  • działania edukacyjne i promocyjne, zachęcające do korzystania z pojazdów elektrycznych do codziennej komunikacji.

Rola władz lokalnych jest również wprowadzanie rozwiązań Smart City 3.0 w oparciu o aktywną postawę mieszkańców w kreowaniu dalszego rozwoju naszej Gminy.

Konsultacje potrwają do 13 lipca, a szczegóły znaleźć można pod adresem: https://lgota.i-bip.pl/0


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2020-06-24 13:00:22
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2020-06-25 16:05:15
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 119