Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


 

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

                                                                                                 Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

                                                                                                              /-/ Janusz Dygaszewicz


            

                                                                                                               

Wójt Gminy Lgota Wielka  Jerzy Kotlewski –

Gminny Komisarz Spisowy w Lgocie Wielkiej ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofertod 01 lutego 2021 r do 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie  o naborze

Formularz do pobrania-oferta kandydata na rachmistrza spisowego

 

Pliki do pobrania:
  Formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego.pdf

  Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Edyta Kotlewska - Lota 2021-01-27 13:00:21
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Edyta Kotlewska - Lota 2021-02-24 15:46:09
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 151