Instrukcja obsługi


Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2007r Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność Biuletynu.

BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej jest aplikacją internetową umożliwiającą publikowanie informacji przez poszczególne podmioty, np. gminy, powiaty, urzędy. Obsługa systemu jest prosta. W lewej części strony znajduje się menu przedmiotowe oraz podmiotowe. Uzyskiwanie informacji z poszczególnej kategorii następuje poprzez kliknięcie myszką na dany odnośnik. W działach znajdują się załączniki w przyjaznych formatach (m.in. doc, pdf), które można otwierać również poprzez kliknięcie na załącznik.


Dane - podstawowe informacje o podmiocie

Władze
Dane dotyczące władz podmiotu (np. wójt, burmistrz, sekretarz, kierownik), struktury organizacyjnej, inne informacje dot. Władz podmiotu (rada, komisje, wydziały i referaty)

Prawo lokalne
Informacje dotyczące aktów prawnych stanowionych przez dany podmiot (uchwały, rozporządzenia, statut) oraz zeznania majątkowe.

Gospodarka
Wykaz jednostek organizacyjnych, jak również podległych spółek handlowych, czy ofert inwestycyjnych. W tym dziale znajdują się również informacje dotyczące zamówień publicznych, ogłoszone przetargi. Dodatkowo znajduje się tu wykaz informacji nieudostępnionych.

Serwis
W tym dziale znajdują się odnośniki do kategorii związanych z funkcjonowaniem systemu - wyszukiwarka, rejestr zmian, redakcja biuletynu, statystyki czy instrukcja obsługi.Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2005-05-19 10:36:31
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2007-03-16 13:57:38
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 9880